Henryk Kawalec

Henryk Kawalec

os. Krakowiaków 45A/2, 31-964 Kraków
tel.: 12 685-57-58; 600-350-636
e-mail : henryk.kawalec@gmail.com
www :
Nr legitymacji: 0478