Bronisław Gilewski

Bronisław Gilewski

Borowa 2, 41-808 Zabrze
tel.: 32 272-43-33
e-mail : biuro@kominiarz.zabrze.pl
www : www.kominiarz.zabrze.pl
Nr legitymacji: 0181