Maciej Zyduch

Maciej Zyduch

os. Kasztanowe 74C/9, 70-895 Szczecin
tel.: 668-415-970
e-mail : maciejkominiarz@o2.pl
www : www.kominiarzeszczecin.pl
Nr legitymacji: 0466