Krzysztof Sobecki

Krzysztof Sobecki

Rudnowska 6, 67-200 Głogów
tel.: 601-972-696
e-mail : sobeckimiotelka@wp.pl
www :
Nr legitymacji: 1069