Grzegorz Kowalewski

Grzegorz Kowalewski
Podmiejska 7/1, 80-038 Gdańsk
tel.:
e-mail :
www :
Nr legitymacji: 1315