Barbara Krawczyk

Barbara Krawczyk
11 Listopada 6/6, 58-302 Wałbrzych
tel.: 609-339-996
e-mail : barbara_krawczyk@o2.pl
www :
Nr legitymacji: 0120