Kwartalnik nr 3/2017

Nr 3/2017 (lipiec – wrzesień)

 • Kominiarze czytają narodowo
 • Poświęcenie nowego sztandaru
 • Dni techniczne ESCHFOE w Finlandii
 • Mistrz Jan Dąbek – zasłużony dla pożarnictwa
 • Wycieczka członków KKP SZ Oddział w Opolu do Pragi
 • Rusza pierwszy etap produkcji w największej w Polsce fabryce systemów kominowych
 • Ekologia i bezpieczeństwo
 • Współpraca kominiarzy z Izbą Rzemieślniczą
 • Co to jest ciąg kominowy?
 • Wentylacja grawitacyjna. Czym jest i dlaczego jest ważna?
 • Niewidzialny zabójca – tlenek węgla
 • Zarys historyczny kominiarstwa w Czechosłowacji i Czeskiej Republice
 • Kominiarz i jego dwukołowy przyjaciel
 • Krótki rys historyczny kominiarstwa
 • Wypalenie tym razem zawodowe
 • Rzemiosło kominiarskie po zakończeniu II wojny światowej
 • W obiektywie Włodzimierz Morawskiego

Treść numerów dostępna jedynie w prenumeracie:                               

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH STOWARZYSZENIE ZAWODOWE
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,
tel. 77 423-13-80
email: 
zgkkp.opole@op.pl

Opracował i wprowadził –