Adres kwartalnika

Adres do korespondencji kwartalnika „Kominiarz Polski”

Redakcja kwartalnika „Kominiarz Polski”

ul. Katowicka 55

45-061 Opole

e-mail:  kominiarz.polski@op.pl

 

Adres profilu kwartalnika „Kominiarz Polski” na Facebooku:

https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

Skład komitetu redakcyjnego:

# Jan Budzynowski – redaktor naczelny,

# Krzysztof Drożdżol – zastępca redaktora,

# Ryszard Uliczka,

# Piotr Czepiel.

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel