Ta strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dlaczego ta strona używa plików cookie i jak włączyć je w Twojej przeglądarce, zapoznaj się z polityką prywatności. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją prawa tej strony do korzystania z tych plików.
Zamknij

Kwartalnik KOMINIARZ POLSKI

kominiarz_polski_reklama_DRUK2

 

Krótka historia Korporacji Kominiarzy Polskich

 

Korporacja Kominiarzy Polskich

Zjazd kominiarzy w 1991 roku zapoczątkował istnienie Stowarzyszenia Zawodowego pod nazwą Korporacja Kominiarzy Polskich.  Głównym celem w początkowych latach istnienia Korporacji było zjednoczenie i zatarcie różnic pomiędzy kominiarstwem spółdzielczym i indywidualnym.  Oprócz tego ważnym zadaniem Korporacji było przeprowadzenie kominiarstwa w Polsce przez okres burzliwych przemian gospodarczych lat dziewięćdziesiątych, a także podniesienie prestiżu kominiarstwa w Polsce.

sztandar

Działalność Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego opiera się na działaniu Oddziałów terenowych, obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Oddziały stanowią podstawę działalności Korporacji – przyjmują i zrzeszają mistrzów kominiarskich, prowadzą szkolenia, współpracują z lokalnymi strukturami władzy i samorządu, zbierają składki członkowskie, które są podstawą działalności Korporacji.

Obecnie działa 14 Oddziałów:

 • w Bytowie – Prezes Jan Gański,
 • w Katowicach – Prezes
 • w Krakowie – Prezes Jerzy Nenko,
 • w Łodzi – Prezes Marta Skorupińska,
 • w Oleśnicy – Prezes Marek Filipowicz,
 • w Opolu – Prezes Ryszard Uliczka,
 • w Pile – Prezes Bogdan Ciszewski,  
 • w Poznaniu – Prezes Jacek Chrzanowski,
 • w Szczecinie – Prezes Sławomir Okruch, 
 • w Tarnobrzegu – Prezes Piotr Czepiel,
 • w Toruniu – Prezes Damian Ziółkowski,
 • we Wrocławiu – Prezes Jan Pawlak,
 • we Wrocławiu – Prezes Mateusz Pawelec,
 • w Zielonej Górze – Prezes Diter Walentowski.

Rolę koordynatora całości działań Korporacji pełni Zarząd Główny, wybierany przez Zjazd Delegatów na czteroletnie kadencje. Obecnie Zarząd Główny działa w następującym składzie:

 1. Waldemar Drożdżol   -  Prezes
 2. Jan Budzynowski  - Wiceprezes
 3. Jan Gański - Wiceprezes
 4. Henryk Kawalec - Skarbnik
 5. Sławomir Okruch - Sekretarz
 6. Marta Skorupińska
 7. Damian Ziółkowski
 8. Piotr Czepiel
 9. Wojciech Zmuda

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich ESCHFÖ.

ESCHFOE - logo

Przynależność do ESCHFÖ pozwoliła kilkuset mistrzom kominiarskich odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w Mühlbach w Niemczech.

Przedstawiciele Korporacji wielokrotnie brali udział w Kongresach Europejskiej Federacji w różnych krajach, a w 2004 roku Korporacja była organizatorem Kongresu ESCHFÖ w Krakowie. Krakowski Kongres odbywał się pod hasłem „Czad zabija najciszej”.

 

zdjęcie grupowe

W czasie tego Kongresu, z inicjatywy polskich kominiarzy, uczestnicy przyjęli i podpisali Memorandum. Memorandum to, sygnowane przez wszystkich Prezydentów organizacji kominiarskich z Europy i USA, skierowane zostało do władz krajowych i międzynarodowych Instytucji Publicznych, Decydentów, Urzędów i Polityków, aby zwrócić uwagę na problemy związane z usługami kominiarskimi i przewodami kominowymi.

Memorandum

Aktualnie członkami ESCHFÖ są: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Turcja i Rumunia oraz kraje pozaeuropejskie: Kanada i Stany Zjednoczone.

 

Patronem kominiarzy, podobnie jak innych branży związanych z ogniem (strażaków, hutników) jest św. Florian, a dzień 4 maja jest obchodzony jako święto Kominiarzy.

logo dobre

Corocznie w maju odbywają się obchody Święta Kominiarzy, organizowane przez Korporację.

 

Już w roku powstania Korporacji okazało się, że niezbędny będzie jakiś środek informacji dla wszystkich członków. Wtedy też zaczął ukazywać się „Biuletyn wewnętrzny”, powielany na ksero. Szybko okazało się, że taka forma informacji nie zaspokaja wszystkich oczekiwań. Dlatego też w 1995 roku reaktywowano, po 56 latach przerwy, kwartalnik „Kominiarz Polski”. Kwartalnik ukazuje się, począwszy od IV kwartału 1995 roku – do dnia dzisiejszego.

Kominiarz Polski

Powstanie i działalność Korporacji Kominiarzy Polskich opiera się głównie na społecznej pracy jej członków. Działający w Zarządzie Głównym i Zarządach Oddziałów mistrzowie kominiarscy niejednokrotnie kosztem własnego czasu i własnych rodzin, działają dla dobra i na rzecz kominiarstwa polskiego.

 

 

 

Opracował i wprowadził - Stanisław Frydel

Rejestr Mistrzów Kominiarskich

Aby znaleźć kominiarza, należy „kliknąć” wybrane województwo, a następnie wyszukać kominiarza na mapie obok lub za pomocą wyszukiwarki.

Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku  poz. 290 - z późniejszymi zmianami)

Kontakt

Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
Zarząd Główny

45-061 Opole ul. Katowicka 55
tel. 77 423 13 80
e-mail: zgkkp.opole@op.pl

NIP 754-10-96-297

KRS 0000076862

REGON  530567185

Adres profilu kwartalnika

"Kominiarz Polski" na Facebooku:

https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

Partnerzy

Strony internetowe: RedSoft.pl