Ta strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dlaczego ta strona używa plików cookie i jak włączyć je w Twojej przeglądarce, zapoznaj się z polityką prywatności. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją prawa tej strony do korzystania z tych plików.
Zamknij

Kwartalnik KOMINIARZ POLSKI

kominiarz_polski_reklama_DRUK2

 

Korporacja Kominiarzy Polskich

logo_korporacja

Korporacja Kominiarzy Polskich powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej. Współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, gospodarczymi i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego. Korporacja bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu przepisów i norm obowiązujących w branży. Działalność Korporacji nie ogranicza się tylko do Polski. Zarząd współpracuje z zagranicznymi organizacjami kominiarskimi. W ramach tej współpracy członkowie Korporacji byli wielokrotnie w krajach Unii Europejskiej, a także Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1992 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich. Dowodem uznania dla wysokiego poziomu rzemiosła kominiarskiego w Polce jest powierzenie Korporacji Kominiarzy Polskich roli gospodarza Międzynarodowej Konferencji Mistrzów Kominiarskich, odbywającej się w 50 rocznicę powstania Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich (ESCHFÓ) w sierpniu 2004 w Krakowie.

Korporacja posiada 17 oddziałów terenowych obejmujących swoim działaniem obszar całego kraju. Prowadzi ogólnopolski rejestr mistrzów kominiarskich uprawnionych do dokonywania badania technicznego przewodów kominowych i wydawania odpowiednich protokółów, ekspertyz i opinii. Jest jedyną organizacją zawodową reprezentującą kominiarstwo w kraju i za granicą. Organizuje szkolenia zarówno krajowe jak i zagraniczne, seminaria i wystawy.

Wydaje czasopismo zawodowe “Kominiarz Polski”, którego spis treści dostępny jest pod adresem www.koroporacjakominiarzy.pl i jest bardzo wysoko oceniana przez fachowców. Internetowy rejestr mistrzów kominiarskich jest prowadzony na stronie www.koroporacjakominiarzy.pl .

Na tym można zakończyć encyklopedyczną informację o Korporacji. Jednak szeroka działalność Korporacji wymaga podkreślenia niektórych osiągnięć. W minionym okresie Zarząd wielokrotnie spotykał się z Przedstawicielami Rządu RP, w tym z Premierem oraz z ugrupowaniami i klubami parlamentarnymi. Efektem tych spotkań są aktualne zapisy w Prawie budowlanym, Ustawie o ochronie przeciwpożarowej i aktach wykonawczych do tych ustaw. Tradycją stały się spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej z kominiarzami w okresie świąteczno-noworocznym. Korporacja współpracuje ze służbami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz instytutami naukowymi: Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, COBRTI INSTAL, Politechniką Warszawską i Politechniką Poznańską. Była współorganizatorem pierwszej międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EKO-KOMIN 2001 w Krakowie. Współpracując z Polską Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji systematycznie bierze udział w targach INSTALEXPO. Dużym zainteresowaniem od lat cieszą referaty mistrza kominiarskiego inż. Jana Budzynowskiego wygłaszane podczas różnych seminariów technicznych i naukowych, gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia techniki kominowej czołowych firm światowych.

Współpracuje ze stowarzyszeniem producentów systemów kominowych “Kominy Polskie”. Wielokrotnie występowała w sprawach bezpieczeństwa użytkowania tych wyrobów. Od 2002 roku Korporacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja. Członkowie Korporacji bardzo licznie brali udział w organizowanym przez to Stowarzyszenie FORUM WENTYLACJA w Warszawie. Korporacja Kominiarzy Polskich bierze czynny udział w pracach Komisji Problemowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z inicjatywy Korporacji Kominiarzy Polskich zostało rozpoczęte opracowywanie cyklu norm kominowych zgodnych ze standardami unijnymi. Przedsięwzięcie to zostało wsparte merytorycznie i finansowo przez czołowe firmy kominowe działające na polskim rynku. Bardzo wielką uwagę skupiono na szkoleniu mistrzów kominiarskich w zakresie nowoczesnych technik odprowadzania spalin. Ponad 300 członków zostało przeszkolonych w ośrodkach szkoleniowych w krajach Unii Europejskiej. Ta często niedostrzegalna praca Korporacji stanowi o tym, że w ciągu ostatnich lat rzemiosło kominiarskie zdobyło nowe doświadczenia, nowe horyzonty i nowe szanse.

Całością prac Korporacji Kominiarzy Polskich kieruje Zarząd Główny.

W obecnej kadencji skład Zarządu Głównego jest następujący:

Zarząd Główny

w kadencji 2017 – 2021

  1.  Waldemar Drożdżol   -  Prezes
  2.  Jan Budzynowski  - Wiceprezes
  3.  Jan Gański - Wiceprezes
  4.  Henryk Kawalec - Skarbnik
  5.  Sławomir Okruch  - Sekretarz
  6.  Marta Skorupińska
  7.  Damian Ziółkowski
  8.  Piotr Czepiel
  9.  Wojciech Zmuda

 

Opr [SF]

Rejestr Mistrzów Kominiarskich

Aby znaleźć kominiarza, należy „kliknąć” wybrane województwo, a następnie wyszukać kominiarza na mapie obok lub za pomocą wyszukiwarki.

Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku  poz. 290 - z późniejszymi zmianami)

Kontakt

Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
Zarząd Główny

45-061 Opole ul. Katowicka 55
tel. 77 423 13 80
e-mail: zgkkp.opole@op.pl

NIP 754-10-96-297

KRS 0000076862

REGON  530567185

Adres profilu kwartalnika

"Kominiarz Polski" na Facebooku:

https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

Partnerzy

Strony internetowe: RedSoft.pl