Ta strona używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dlaczego ta strona używa plików cookie i jak włączyć je w Twojej przeglądarce, zapoznaj się z polityką prywatności. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją prawa tej strony do korzystania z tych plików.
Zamknij

Kwartalnik KOMINIARZ POLSKI

kominiarz_polski_reklama_DRUK2

 

Wykaz przepisów i norm, dotyczących działalności kominiarskiej

PAR

Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 roku – Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie warunków tech. użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 roku – Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku – Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2016 roku poz. 290 - tekst jednolity – Prawo budowlane

Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku - Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Kodeks Wykroczeń

PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zmiana)

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

PN-93/B-02870 – Badania ogniowe. Małe kominy.

PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.

PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.

PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do          stałego przebywania ludzi.

PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.

PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

PN-87/B-02411 - – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.

PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych.

PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.

PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)

PN-B-12007 - Pustaki do przewodów dymowych

PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.

PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.

PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimat.

PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

Dz. U Nr 171 poz. 1395 z 2002 roku – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinny odpowiadać lokal apteki.

Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 roku - Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 40 poz. 275 z 2006 roku – Rozp. Min. Transport. i Bud. W sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dz. U z roku 2012 poz. 739 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

Pełny tekst aktów prawnych dostępny jest na sejmowej stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/

Rejestr Mistrzów Kominiarskich

Aby znaleźć kominiarza, należy „kliknąć” wybrane województwo, a następnie wyszukać kominiarza na mapie obok lub za pomocą wyszukiwarki.

Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku  poz. 290 - z późniejszymi zmianami)

Kontakt

Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
Zarząd Główny

45-061 Opole ul. Katowicka 55
tel. 77 423 13 80
e-mail: zgkkp.opole@op.pl

NIP 754-10-96-297

KRS 0000076862

REGON  530567185

Adres profilu kwartalnika

"Kominiarz Polski" na Facebooku:

https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

Partnerzy

Strony internetowe: RedSoft.pl