EKOLAURY 2019 ROZDANE

W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 18. edycję Konkursu „Ekolaury”, połączoną z Jubileuszem 20-lecia Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 29 października br.

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby było i  jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 poprzedziło  rozstrzygnięcie – 8.edycji Konkursu TOPTEN Kotły Grzewcze na paliwa stałe’2019, ale 4-ciej edycji uwzględniającej wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Rozporządzenia, będzie w Polsce obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

W trakcie Gali wręczone zostały także Medale Rady Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju oraz – Jubileuszowo – Medale okolicznościowe 20-lecia PIE Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii, a także Wyróżnienia okolicznościowe Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii.

 

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2019 roku odbyła się 18. edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 przyznała 24 Ekolaury oraz 16 Wyróżnień.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na: http://www.pie.pl/ekolaury.html