Wizyta Pani Minister

Dnia 1 marca 2019 roku Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska spotkała się z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Opolu. W spotkaniu oprócz Zarządu uczestniczyli także Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak oraz Kurator Oświaty Pan Michał Siek. Dyskutowano na temat roli rzemiosła w kształceniu zawodowym/branżowym.

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery