Stawki karty podatkowej

Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. (M.P. poz. 1172):

Załącznik nr 1

 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK

PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE

KARTY PODATKOWEJ na 2019 rok

 

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

 

 

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5 000

powyżej
5000 do
50 000

powyżej
50 000

84

kominiarstwo

0

166

187

211

   

1

394

442

503

   

2

534

587

630

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel