Składki ZUS przedsiębiorców w 2019 roku

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2019 (obok –  wzrost w stosunku do roku 2018).

  Składki na

2019 rok

Wzrost w stosunku do roku 2018
 Składka zdrowotna 342,32 zł wzrost o 22,38 zł
 Składka emerytalna 558,08 zł wzrost o 37,72 zł
 Składka rentowa 228,72 zł wzrost o 15,46 zł
 Składka chorobowa 70,05 zł   wzrost o 4,74 zł
 Składka wypadkowa 47,75 zł   wzrost o 3,23 zł
 Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł   wzrost o 4,74 zł
 Łącznie składki ZUS na 2019 rok 1 316,97 wzrost o 88,27 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2019 roku wyniosą 1316,97. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2018 wyniósł 88,27 zł, tj. wzrost o 7,2%.

 

Opracował i wprowadził:

Stanisław Frydel