Konferencja Bezpieczne Ciepło 2018 SAFE HEAT 2018

Konferencja BEZPIECZNE CIEPŁO 2018

W dniach 11 – 13 października 2018 roku w Opolu odbyła się VI konferecnja naukowo-techniczna BEZPIECZNE CIEPŁO 2018. Pierwszy dzień konferencji odbywał się w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, natomiast drugi dzień – w Zajeździe U Dziadka w Opolu. Tradycyjnie w czasie konferencji wygłoszono wiele referatów, omawiających temat bezpieczeństwa w ogrzewnictwie, czystego powietrza i nowinek technicznych. Konferencja miała charakter międzynarowody. Oprócz gości z Polski przybyli także uczestnicy z Czech, Słowacji, Rumunii i Niemiec.

Pierwszego dnia w konferencji wzięli udział między innymi:

Piotr Woźny – pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste powietrze,

Antoni Duda – poseł na Sejm RP,

Violetta Porowska – Wiceojewoda Opolski,

Zbigniew Zembaty – Dziekan WBiA Politechniki Opolskiej,

zespól organizatorów kampanii "Czas na czyste powietrze.

Pokaźną grupę uczestników stanowili strażacy Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili kominiarze.

 

O konferencji Bezpieczne Ciepło 2018 na innych portalach:

https://opole.tvp.pl/39432069/smog-to-palacy-problem-konferencja-naukowa-o-bezpiecznym-cieple

http://radio.opole.pl/100,253930,o-czystym-powietrzu-i-sezonie-grzewczym-rozmawia

http://doxa.fm/aktualnosci/region/powietrze-w-polsce-moze-byc-czystsze/

https://czasnaczystepowietrze.pl/aktualnosci/program-czas-na-czyste-powietrze-jednym-z-tematow-konferencji-bezpieczne-cieplo-2018/

http://psp.opole.pl/aktualnosci/konferencja-bezpieczne-cieplo-2018/

 

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z konferencji – autorstwa Piotra Czepiela:

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel