Grupy robocze w Korporacji

Informacja dla członków Korporacji Kominiarzy Polskich:
Uwaga !!
Koleżanki i Koledzy pragniemy poinformować, iż ruszył nabór chętnych do zreorganizowanych grup roboczych Korporacji !!!
W dniu dzisiejszym ZG KKP powołał następujące jednostki organizacyjne:

1. GRUPA ROZWOJOWA
Działalność rozwojowa są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o zawodzie i technologii wykonywania prac, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.
Prowadzenie badań przemysłowych potrzebnych w branży kominiarskiej.
Prowadzane efekty, będą wykorzystywane w opracowaniu i ustaleniach nt. opracowań nowych przepisów. Wyniki będą prezentowane na konferencjach. Posiadane efekty mogą stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowania.

2. GRUPA TECHNICZNO – SZKOLENIOWA
Projektowanie celów szkoleniowych
(opracowywanie programów szkoleniowych w oparciu o
potrzeby członków itp.)
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków KKP SZ .
Wdrażanie innowacji z zakresu technologii wykonywania
prac wykorzystywanych w zawodzie).
Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w
zakresie pracy zawodowej.
(organizacja szkoleń z zakresu wykorzystania nowinek sprzętowych).

3. GRUPA REPREZENTACYJNA
Przygotowanie materiałów reklamowych dla mistrzów kominiarskich zrzeszonych w KKP.
Pomoc przy Kwartalniku KOMINIARZ POLSKI – ulotki dotyczące szkoleń, krótkie analizy z odbytych szkoleń i seminariów itp.
Przygotowywanie materiałów promujących KKP w mediach – reportaże, artykuły, akcje dla mieszkańców poszczególnych miast itp.
Pozyskiwanie reklamodawców do kwartalnika – reorganizacja cennika reklamowego w kwartalniku.
Udzielanie się lokalnie w poszczególnych regionach w sprawach antysmogowych.
Ubieganie się o pozyskiwanie środków na promocję z zewnątrz.

OSOBY CHĘTNE DO WSPÓŁPRACY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PROSIMY O E – MAIL DO BIURA KORPORACJI.
Wkrótce spotkanie organizacyjne członków poszczególnych grup !!.

Informację przygotował:
Wojciech Zmuda
Członek ZG KKP SZ