XVII Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich

XVII Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich

5 czerwca 2017 roku odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego.

W Zjeździe brali udział kominiarze – Delegaci z Oddziałów terenowych z całej Polski. 

Zjazd dokonał wyboru nowych władz Korporacji. 

Przez kolejne 4 lata Zarząd Główny będzie pracował w 9 osobowym składzie. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 1. Waldemar Drożdżol   –  Prezes
 2. Jan Budzynowski  – Wiceprezes
 3. Jan Gański – Wiceprezes
 4. Henryk Kawalec – Skarbnik
 5. Sławomir Okruch – Sekretarz
 6. Marta Skorupińska
 7. Damian Ziółkowski
 8. Piotr Czepiel
 9. Wojciech Zmuda

Skład Zarządu Głównego został znacznie „odmłodzony”. Oprócz mistrzów kominiarskich z wieloletnim doświadczeniem, z dużymi kompetencjami i cieszących się ogromnym autorytetem będą w Zarządzie pracować ambitni, pełni zapału do pracy młodzi mistrzowie. Udział we władzach Korporacji ludzi młodych to wielka szansa dla Korporacji na dalsze lata działalności.

Od lewej: Damian Ziółkowski, Jan Budzynowski, Piotr Czepiel, Waldemar Drożdżol, Jan Gański, Marta Skorupińska, Henryk Kawalec, Wojciech Zmuda, Sławomir Okruch.

Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną w nowym składzie:

 1. Tadeusz Kurpiel,
 2. Kazimierz Raźniewski,
 3. Jerzy Szymczyszyn,
 4. Marcin Komorowski,
 5. Tomasz Widera.

Główna Komisja Rewizyjna będzie czuwać nad finansami Korporacji, jak również będzie nadzorować prawidłowość działań Zarządu Głównego i Oddziałów terenowych. 

Nowo wybrany Główny Sąd Koleżeński będzie pracował w następującym składzie:

 1. Tadeusz Kominek,
 2. Adam Barut,
 3. Jan Pawlak,
 4. Jacek Chrzanowski,
 5. Krzysztof Herbik,
 6. Piotr Kłodowski
 7. Krzysztof Nowak
 8. Tomasz Opłat
 9. Ryszard Uliczka 

Miejmy nadzieję, że w nowej kadencji Główny Sąd Koleżeński nie będzie miał potrzeby interweniować w sprawach spornych.

Nowe władze Korporacji Kominiarzy Polskich  liczą na pomoc i zaangażowanie wszystkich członków Korporacji, bo tylko wspólny i solidarny wysiłek przyniesie oczekiwane rezultaty.

Życzymy nowo wybranym władzom Korporacji samych udanych inicjatyw i powodzenia w realizacji celów strategicznych.