Wizyta w Ministerstwie Środowiska

W dniu 4 grudnia 2017 roku Środowisko Kominiarskie na zaproszenie Ministerstwa Środowiska miało okazję uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym roli kominiarza w odniesieniu do poprawy jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy: Prezes mgr inż. Marcin Ziombski, Renard Fornalski i Mirosław Antos. Korporację Kominiarzy Polskich reprezentowali: Prezes Waldemar Drożdżol, mgr Damian Ziółkowski, dr inż. Krzysztof Drożdżol i mecenas mgr Andrzej Kurkiewicz. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i kominiarzy w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej PSP i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia zapisów dotyczących kontroli instalacji grzewczo – kominowej, w istniejących już rozporządzeniach MSWiA lub tworzonym projekcie Kodeksu Budowlanego.
Obecni na spotkaniu kominiarze zwrócili uwagę nt. regulacji prawnych dotyczących czyszczeń i kontroli w domkach jednorodzinnych i nieścisłości prowadzących do różnej interpretacji powyższych zapisów. Przedstawiono i omówiono także statystyki pożarów od kominowych. Kominiarze zasygnalizowali także, że kontroli a w szczególności odbiorom powinna podlegać cała instalacja grzewczo kominowa. W tym momencie zwrócono uwagę na nieścisłości w zapisach dotyczących kontroli (gdzie mowa jest o przewodach kominowych bez uwzględnienia podłączonych do nich urządzeń).

Tekst pochodzi z:   https://pl-pl.facebook.com/KominiarzPolski/

Wprowadził – Stanisław Frydel