Zamawianie prenumeraty kwartalnika KOMINIARZ POLSKI na 2017 rok

Zamówienie prenumeraty kwartalnika „Kominiarz Polski”:

1. Pobranie i wypełnienie zamówienia, a następnie odesłanie wypełnionego zamówienia na adres biura Korporacji Kominiarzy Polskich

– e-meilem: zgkkp.opole@op.pl

pocztą tradycyjną na adres:

Korporacja Kominiarzy Polskich

ul. Katowicka 55

45-061 Opole

2. Wpłacenie opłaty za prenumeratę na podany w zamówieniu rachunek bankowy.

Po wykonaniu obu kroków będą Państwo otrzymywać kolejne numery kwartalnika „Kominiarz Polski”.

Poniżej znajdują się pliki zamówienia do pobrania w formacie WORD lub PDF.

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel